1. Основни цени за полиграфско изследване без ДДС
(валидни до 31 декември 2019 г.)
(за старите клиенти са валидни последните, най-ниски цени!)

 1. 1.1. Кражби до 50 000 лв., лоялност към фирмата, подбор - 110 лв. /изследвано лице
  - схема на отстъпките за количество:

  Брой изследвани лица
  Отстъпка в лв./изследвано лице
  1-3
  110 лв./изсл. лице
  от 4 до 10
  100 лв./изсл. лице
  от 11 до 15
  85 лв./изсл. лице
  от 16 до 19
  75 лв./изсл. лице
  над 20
  65 лв./изсл. лице

 2. 1.2. Експертизи по досъдебни и съдебни спорове -180 лв. /изследвано лице
  - отстъпките за количество се договарят.

 3. 1.3. Терористичен акт, тежки престъпления -180 лв. /изследвано лице
  - отстъпките за количество се договарят
 4. 1.4. Кражби над 50 000 лв. -130 лв. /изследвано лице
  - схема на отстъпките за количество:

  Брой изследвани лица
  Отстъпка в лв./изследвано лице
  1-3
  130 лв./изсл. лице
  от 4 до 10
  115 лв./изсл. лице
  от 11 до 15
  100 лв./изсл. лице
  от 16 до 19
  85 лв./изсл. лице
  над 20
  70 лв./изсл. лице

  1.5. Интимна лоялност (изневяра), проверка на лоялност между партнйори -130 лв. /изследвано лице
  - няма отстъпки за количество.

Отстъпки за стари клиенти
(валидни са последните най-ниски цени!)

Цената e без ДДС и включва:

 • Провеждане на предтестово интервю (психологическа беседа минимум 1:30 ч.)
 • Провеждане на зонов тест, съдръжащ общо до 12 релевантни въпроси.
 • Повторение на всеки значим въпрос - минимум два пъти
 • Видео-аудио запис на инструменталния тест - качество на ДВД
 • Ръчна оценка по метода на Клив Бакстър – зонова сравнителна техника
 • Предоставяне на отчет с резултатите и заключението от изследването
 • Изчерпателно графично представяне на полиграмите в писмения отчет
 • Разпечатка на доклада се изпраща като пощенска пратка или се дава на ръка на поръчителя
 • Записите на полиграмите и видео-адио записът се съхраняват минимум три години в офиса на бюрото и могат да бъдат предоставени, при разрешение от поръчителя, на други оторизирани специалисти за допълнителен анализ на магнитен носител (ДВД).
 • При определени обстоятелства се прави безплатно второ изследване.
2. Цена на курса за кандидат полиграфисти.
В цената е включено обучението на кандидат полиграфиста за придобиването на знания за свободно владеене и работа с полиграфска система и след курсова поддръжка при първоначалните самостоятелни полиграфски изследвания - минимум 40 полиграфски случаи:
- 4000 лв. без ДДС на един курсист;
- при включване на втори човек, което не е задължително, обсъждаме отстъпка на принципа на взаимното договаряне;
- не се допускат повече от дама курсисти в един курс;
- за да започне курса се провежда разговор с кандидата, при който Бюрото решава дали ще проведе курса;
- преди започването на курса курсистът трябва вече да си е закупил, разполага и използва при обучението необходимата полиграфска система и другата необходима техника;
- има и други задължителни условия, които се обсъждат предварително в Бюрото.
За повече подробности, моля, обазете ни се. Вижте и точка 2 в началната страница на сайта.

3. Цена на изследвания за психологическа пригодност на охранители в частни охранителни фирми по Закона за частната охранителна дейност (Чл. 27):
- 40 лв. на изследвано лице. Цената е без ДДС.
- при групи над 20 човека се прави отстъпка - 30 лв. на изследвано лице, цената е без ДДС;
- при пътуване в страната, поръчителят заплаща горивото на изследователския екип на Бюрото и разходите за хотел, ако се налага;
- капацитета на екипа на Бюрото е 10 изследвани на ден при един изследовател и 20 изследвани при двама.

за нас     полиграфски метод      услуги      цени      контакт      полезни връзки