УСЛУГИ

І. Полиграфски проверки във фирми или институции:

ИНЦИДЕНТИ

  • Разкриване директни извършители и съучастници на кражби на фирмена собственост (пари, ценности, стоки, материали и консумативи, забранени вещества, опасни вещества, оръжие и т.н.)
  • Разкриване лица, причинили изтичане на информация
  • Разкриване на лица, нанесли вреди на фирма или институция (палежи, увреждане на собственост)
  • Разкриване на лица, извършили негативни деяния срещу авторитета на ръководството, фирмата или колеги
  • Проверка за корупционни действия по сигнали
  • Фалшифициране на документи с цел обогатяване или прикриване на реален статус (психичен, здравен, образователен, материален, финансов и т.н.)

  КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

  • Проверка на зависимости от алкохол, наркотици, хазарт, секти, проституция, дългове
  • Проверка за криминално минало
  • Проверка на реална мотивация за постъпване на работа
  • Проверка професионална лоялност към предишен работодател
  • Проврека истиността на подадена информация в документите за постъпване на работа (здравен, психичен, материален, финансов, правен, образователн статус)

  СЛУЖИТЕЛИ, ПРИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ ИЛИ С ПРОФИЛАКТИЧНА ЦЕЛ

  • Проверка на зависимости от алкохол, наркотици, хазарт, секти, проституция, дългове
  • Проверка за изпълнение на договорни задължения, професионална лоялност
  • Проврека на мотивация за постоянна заетост
  • Проверка за изтичане на фирмена информация
  • Злоупотреби и кражби от работно място
  • Проверка на прояви на корупционни действия

ІІ. Полиграфски проверки с поръчител физическо лице

  • Проверка лоялност към партньор – изневери, нарушение на договорености
  • Частно разследване на инциденти: кражби, измами от близки на лицето лица
  • Проверки на членове на семейството или близки лица за зависимости: употреба на наркотици, участие в секти и други, несъобразени със здравето, възрастта и морала негативни действия и поведения

ІІІ. Полиграфски експертизи
Полиграфски проверки на негативни действия, изисквани от следовател, адвокат и др. лица или органи по въпроси, касаещи:

  • Непозволени от закона сексуални действия
  • Деяния, застрашаващи живота
  • Увреждане на имущество
  • Психическо малтретиране
  • Документни измами
  • Други, непозволени от закона действия

ІV. Подготовка и обучение на полиграфисти за целите на фирмената сигурност или индивидуалното професионално развитие

  • Цикъл от лекции и практически упражнения
  • Техническа консултация и практическа помощ при закупуване, обучение и използвнае на компютъризирани полиграфски системи
  • Дългосрочно наблюдение и подпомагане професионалното развитие на млади полиграфисти.

V. Провеждане на изследвания за психологическа пригодност на охранители в частни охранителни фирми по Закона за частната охранителна дейност.

  • тест, събеседване, издаване на удостоверениеикъл

за нас     полиграфски метод      услуги      цени      контакт      полезни връзки