І. Основни цени без ДДС
(валидни до 31 декември 2019 г.)
(за старите клиенти са валидни последните, най-ниски цени!)

 1. кражби до 50 000 лв., лоялност към фирмата, подбор - 110 лв. /изследвано лице
  - схема на отстъпките за количество:

  Брой изследвани лица
  Отстъпка в лв./изследвано лице
  1-3
  110 лв./изсл. лице
  от 4 до 10
  100 лв./изсл. лице
  от 11 до 15
  85 лв./изсл. лице
  от 16 до 19
  75 лв./изсл. лице
  над 20
  65 лв./изсл. лице

 2. експертизи по досъдебни и съдебни спорове -180 лв. /изследвано лице
  - отстъпките за количество се договарят.

 3. терористичен акт, тежки престъпления -180 лв. /изследвано лице
  - отстъпките за количество се договарят

 4. кражби над 50 000 лв. -130 лв. /изследвано лице
  - схема на отстъпките за количество:

  Брой изследвани лица
  Отстъпка в лв./изследвано лице
  1-3
  130 лв./изсл. лице
  от 4 до 10
  115 лв./изсл. лице
  от 11 до 15
  100 лв./изсл. лице
  от 16 до 19
  85 лв./изсл. лице
  над 20
  70 лв./изсл. лице

 5. изневяра, проверка на лоялност между партнйори -130 лв. /изследвано лице
  - няма отстъпки за количество.

ІІ. Отстъпки за стари клиенти
(валидни са последните най-ниски цени!)

III. Цената e без ДДС и включва:

 • Провеждане на предтестово интервю (психологическа беседа минимум 1:30 ч.)
 • Провеждане на зонов тест, съдръжащ общо до 12 релевантни въпроси.
 • Повторение на всеки значим въпрос - минимум два пъти
 • Видео-аудио запис на инструменталния тест - качество на ДВД
 • Ръчна оценка по метода на Клив Бакстър – зонова сравнителна техника
 • Предоставяне на отчет с резултатите и заключението от изследването
 • Изчерпателно графично представяне на полиграмите в писмения отчет
 • Разпечатка на доклада се изпраща като пощенска пратка или се дава на ръка на поръчителя
 • Записите на полиграмите и видео-адио записът се съхраняват минимум три години в офиса на бюрото и могат да бъдат предоставени, при разрешение от поръчителя, на други оторизирани специалисти за допълнителен анализ на магнитен носител (ДВД).
 • При определени обстоятелства се прави безплатно второ изследване