бюро полиграф

Цени

 1. Основни крайни цени за полиграфско изследване
 2. (валидни до 31 декември 2024 г., за старите клиенти са валидни последните, най-ниски цени!)

  1. Кражби до 50000 лв., лоялност към фирмата, подбор - 130 лв. /изследвано лице - схема на отстъпките за количество:
  2. брой изследвани лица
   отстъпка в лв. на изсл.лице
   от 1 до 3
   130 лв. на изсл.лице
   4 до 10
   110 лв. на изсл.лице
   от 11 до 15
   100 лв. на изсл.лице
   от 16 до 19
   90 лв. на изсл.лице
   над 20
   80 лв. на изсл.лице
  3. Експертизи по досъдебни и съдебни спорове -180 лв./изследвано лице - отстъпките за количество се договарят.
  4. Терористичен акт, тежки престъпления -180 лв./изследвано лице - отстъпките за количество се договарят
  5. Кражби над 50000 лв., лоялност към фирмата, подбор - 140 лв. /изследвано лице - схема на отстъпките за количество:
  6. брой изследвани лица
   отстъпка в лв. на изсл.лице
   от 1 до 3
   140 лв. на изсл.лице
   4 до 10
   130 лв. на изсл.лице
   от 11 до 15
   120 лв. на изсл.лице
   от 16 до 19
   110 лв. на изсл.лице
   над 20
   90 лв. на изсл.лице
  7. Интимна лоялност (изневяра), проверка на лоялност между партнйори -150 лв./изследвано лице - няма отстъпки за количество.

  Отстъпки за стари клиенти

  (валидни са последните, най-ниски цени!)

  Цената e крайна и включва:

  - Провеждане на зонов тест, съдръжащ общо до 12 релевантни въпроси;
  - Повторение на всеки значим въпрос - минимум два пъти;
  - Видео-аудио запис на инструменталния тест - качество на ДВД;
  - Ръчна оценка по метода на Клив Бакстър – зонова сравнителна техника;
  - Предоставяне на отчет с резултатите и заключението от изследването;
  - Изчерпателно графично представяне на полиграмите в писмения отчет;
  - Разпечатка на доклада се изпраща като пощенска пратка или се дава на ръка на поръчителя;
  - Записите на полиграмите и видео-адио записът се съхраняват минимум три години в офиса на бюрото и могат да бъдат предоставени, при разрешение от поръчителя, на други оторизирани специалисти за допълнителен анализ на магнитен носител (ДВД);
  - При определени обстоятелства се прави безплатно второ изследване.
 3. Цена на курса за кандидат полиграфисти.
 4. В цената е включено обучението на кандидат полиграфиста за придобиването на знания за свободно владеене и работа с полиграфска система и след курсова поддръжка при първоначалните самостоятелни полиграфски изследвания - минимум 40 полиграфски случаи:

  - 4000 лв. крайна цена на един курсист;
  - при включване на втори човек, което не е задължително, обсъждаме отстъпка на принципа на взаимното договаряне;
  - не се допускат повече от дама курсисти в един курс;
  - за да започне курса се провежда разговор с кандидата, при който Бюрото решава дали ще проведе курса;
  - преди започването на курса курсистът трябва вече да си е закупил, разполага и използва при обучението необходимата полиграфска система и другата необходима техника;
  - има и други задължителни условия, които се обсъждат предварително в Бюрото.
  За повече подробности, моля, обазете ни се. Вижте и точка 2 в началната страница на сайта